Széchényi 2020

Tudományos eredmények disszeminációja az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-12-0050


A pályázatról

Az Eszterházy Károly Főiskola az Észak-magyarországi régió meghatározó felsőoktatási intézménye, jövőképének fontos eleme, hogy megszilárdítsa kezdeményező szerepét a régió gazdaságfejlesztésében és több tudományterületet átfogó kutatási menedzserintézménnyé váljon.


 

A projekt célja a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal, a már főiskolán tanuló hallgatókkal, a város és a szűkebb régió polgáraival megismertetni az intézmény kutatási tevékenységét és eredményeit, továbbá népszerűsíteni a kutatói életformát ezen célcsoportokban. Tenni mindezt olyan innovatív és interaktív eszközökkel, melyek minden korosztály sajátosságát figyelembe veszik, így elsősorban internetes (web2) megjelenéssel, televíziós és rádiós műsorokkal, valamint a személyes részvételt és aktivitást előtérbe helyező rendezvényekkel. Olyan tevékenységeket valósítunk meg, melyeket hosszú távon is képes fenntartani az EKF.

Ezek sorában megtalálhatóak azok az innovatív megoldások (ilyen az Eredeti Gondolatok Társasága vagy a tudományos honlapfejlesztés), melyek a legkorszerűbb technikai/technológiai hátteret felhasználva igyekeznek megfogni (elsősorban) a fiatal, leginkább pályaválasztás előtt korosztály, illetve hallgatókat. Az interaktív lehetőségek mellett az mára már teljesen hétköznapivá vált mobilhasználatban rejlő lehetőségeket is igyekszünk kihasználni, melyek még közelebb tudják hozni a tudományt a fiatalokhoz.

A különböző (hazai tudományos és nemzetközi népszerűsítő) road show-k nem csak népszerűsítik a középiskolások körében a kutatói életformát, hanem hosszútávon is fontos pilléreként gondolunk rá az intézmény beiskolázási programjának részeként. A tehetséggondozó programunkkal szintén hosszabb időtávban gondolkozunk, hogy az esélyegyenlőséget minél szélesebb társadalmi közegben tudjuk segíteni. Tesszük mindezt kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre.

A média kiemelt szerepet kap a pályázatban, hiszen az internet mellett a legfontosabb információszerzési csatornáról van szó, így mind a televízió, mind a rádió hasznos és eredményes segítője lesz a pályázati célok megvalósításának. A minél nagyobb interakciót szolgálja a középiskolás diákok és felsőoktatási hallgatók bevonása ezen munkába, pályázati lehetőség által.

A nyomtatott anyagok és rendezvények a hagyományos csatornákat ápolják, melyek jelentőségét (különös tekintettel az idősebb korosztályokra) nem szabad elhanyagolni, hiszen fontos elemei lehetnek bármilyen népszerűsítő vagy disszeminációs tevékenységnek.

Azt gondoljuk, és ennek a szellemiségnek megfelelően állítottuk össze a pályázati anyagot, hogy a tervezett tevékenységek nem csak rövid távon szolgálják az intézmény érdekeit, hanem elnyúló hatásai is pozitívak mind az Eszterházy Károly Főiskola, mind – a tudományos pálya (különös tekintettel az MTMI szakokra) iránti figyelemfelkeltés által – a teljes nemzet számára.

 

Bővebb információ:

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser

3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu


< Vissza