Széchényi 2020

Tudományos eredmények disszeminációja az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-12-0050


Tudományos eredmények disszeminációja az Eszterházy Károly Főiskolán

Sikerrel zárult a tudományos eredmények közlését támogató projekt (TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0050)


Az Eszterházy Károly Főiskola számára kiemelten fontos, hogy a már elért tudományos eredményeket a lehető legszélesebb kör számára tegye közismertté. A kiemelkedő oktatói-, kutatói- és hallgatói teljesítmények bemutatását segítő TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0050 pályázat keretei erre biztosítottak kitűnő lehetőséget.


A tudományos eredmények disszeminációját segítő pályázat fő célkitűzései közé tartozott a tudományos teljesítmények és tevékenységek népszerűsítése, a felsőoktatási intézmények kutatásainak társadalmi megismertetése, különös tekintettel a fiatalabb korosztályok elérésére. Ezen kívül a projektben elérendő célként jelent meg az önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása, illetve a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése, a felsőoktatásban és a tudományos kutatásokban lévő trendek és eredmények a társadalom irányába való közvetítése is. A pályázati vállalásokat igyekeztünk olyan innovatív és interaktív eszközökkel megvalósítani, melyek minden korosztály sajátosságát figyelembe veszik, ezért célkitűzéseinket elsősorban internetes (web2) megjelenéssel, televíziós és rádiós műsorokkal, valamint a személyes részvételt és aktivitást előtérbe helyező rendezvényekkel valósítottuk meg.


A „Tudományos eredmények disszeminációja az Eszterházy Károly Főiskolán" című projekt vállalásait 2013. 01. 01 ‒ 2015. 03. 31. között, 132 648 976 forintból az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával teljesítettük.

A pályázat fontosabb eredményei:

- Az országban egyedülálló módon Eszterházy Tehetséggondozó Program néven indult el az a kezdeményezés, mely a középiskolai tanulmányaik alatt Arany János Tehetséggondozó Programban (AJTP) tanuló hallgatókra fordít kiemelt figyelmet. Az Arany János Tehetséggondozó Program évek óta sikeresen működik a középiskolákban, és ennek lényege, hogy a középfokú oktatási intézmények vállalják a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatását, biztosítva a nyugodt tanulási környezetet számukra. Ugyanakkor a középiskola elvégzésével ez a program megszűnik, így sok diák elveszti a lehetőséget a továbbtanulásra. Az ő segítségükre hivatott az Eszterházy Tehetséggondozó Program, melynek során a diákok kiemelt szociális ösztöndíjat kapnak, garantált számukra a kollégiumi férőhely és igény szerint mentori és mentálhigiénés tanácsadás is rendelkezésükre áll. Az EKF az AJTP-ben résztvevő középfokú oktatási intézményekkel 21 db együttműködési megállapodást írt alá a program folytatásáról.

.
- A 2013 és 2014-es évben két Fókusz Expo Regionális Állásbörze megszervezésével is sikerült kibővíteni intézményi palettánkat. A szervezők a korábbiakhoz képest lényegesen több vállalkozásnak, cégnek biztosítottak megjelenési lehetőséget, melynek elsődleges formája a személyes jelenlét volt. Ehhez a vállalatok számára 4-6 nm-es standokat biztosított az intézmény, ahol egész nap betekintést nyújtottak tevékenységükbe az érdeklődőknek, bemutatták termékeiket, álláslehetőségeket hirdettek, és ezek mellett lehetőségük volt cégprezentációra is.


- Az EKF az elnyert pályázati összegből két alkalommal is megrendezte az egri középiskolák Tudományos Derbi elnevezésű vetélkedőjét. A programok célja az volt, hogy a diákok jól érezzék magukat, és pozitív élményekkel távozzanak a versenyről, mindeközben megismerjék a Leányka úti Campust, a feladatok során tanárokkal és hallgatókkal is találkozzanak. A rendezvény keretein belül a résztvevők megismerkedhettek a főiskolán folyó kutatásokkal (pl. a ROBOTIKA és az RFID laborral), illetve a Természettudományi Kar rejtelmeivel.


- Az elnyert támogatás lehetővé tette Matematikai, természet és informatikai témájú tudományos vetélkedők szervezését 8–11. évfolyamos diákok számára, ahol az elsődleges cél a természettudományok játékos módon való népszerűsítése volt. A rendezők nem a diákok lexikális tudására voltak kíváncsiak, hanem a tanulók ügyességére, találékonyságára, hiszen olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amely a készségeiket is megmozgatta. A két versenynek ideális helyszínt biztosított a Varázstorony, ahol interaktív környezet szolgáltata a ráhangolódást.


- Az Eszterházy Károly Főiskola beiskolázási kampányának egyik legfontosabb elemének számít a Tudományos Road Show, melynek keretében a főiskola képviselői 45 perces tájékoztató előadásban ismertetik a felsőoktatás rendszerét, a felvételi eljárás menetét, annak változásait és közvetlen formában engednek betekintést az intézmény életébe. A képzési kínálat ismertetése mellett a hallgatói élet, a különböző támogatási formák és ösztöndíjak bemutatására is sor került összesen 205 alkalommal.


- Eszterházy Károly Főiskola két alkalommal szervezte meg a Családi nap programokat, amelyeken diákok és szülők egyaránt részt vettek. A Családi nap központi gondolata az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik közvetlen betekintést nyerjenek az intézmény képzési kínálatába, tudományos és kulturális életébe, ezzel is segítve tovább tanulással kapcsolatos döntésüket.


- Az EKF „Az én Eszterházym" és „Az én Főiskolám"címmel hirdette meg tudomány- és tanulásnépszerűsítő videópályázatait. A versenyen az intézmény bármely képzésében részt vevő hallgatói és középiskolások indulhattak. A pályázati kiírás célja az volt, hogy a fiatalokat olyan médiatartalmak előállítására motiválja, amelyek témája a főiskola hétköznapi életének bemutatása. Az ebben a formában előállított kreatív videóanyagok a felsőoktatás világával ismertetik meg a középiskolásokat, és a tanulás fontosságára hívják fel a figyelmet. Pályázni egyénileg, vagy legfeljebb 2 fős csapatokkal lehetett, pályázóként vagy csapatonként legfeljebb 2 munkával, 3-5 perces alkotásokkal. Fontos elvárás volt, hogy a kisfilmek közérthető, a széles publikum számára is érdekesen legyenek képesek megragadni a főiskolás hétköznapok hangulatát, ugyanakkor jellemezze az újszerű, tudományközi megközelítés, játékos, szórakoztató módon történő ismeretátadás képessége és a látványos bemutatás.


- Az Eszterházy Károly Főiskolán működő Egri Roma Szakkollégium támogatását is sikerült megvalósítani két rendezvény segítségével, amelynek célja, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek a roma tehetséggondozás intézményi eredményeibe és megismerhessék a főiskola jövőbeni törekvéseit és céljait.


- Az Eszterházy Károly Főiskola havi rendszerességgel jelentette meg a Tudós Tükör című kiadványát. A sorozatban fiatal kutatók, hallgatók, és gazdasági szereplők mutatkoztak be, ismertetve eredményeiket és kutatásaikat.


- A Líceum Televízióban minden héten adásba került a Heti Eset című magazin, melyben a meghívott vendégek (oktatók, kutatók és hallgatók) egy kerekasztal-beszélgetés keretén belül mutatták be legfrissebb eredményeiket, illetve beszéltek az intézmény tudományos életéről, az Eszterházy Károly Főiskola eredményeiről, az azokhoz vezető munkáról.

 

Az Eszterházy Károly Főiskola az Észak-magyarországi régió meghatározó felsőoktatási intézménye, ezért jövőképének egyik fontos eleme, hogy megszilárdítsa kezdeményező szerepét a térség gazdaságfejlesztésében és több tudományterületet átfogó kutatási menedzserintézménnyé váljon.

 


< Vissza