Széchényi 2020

Tudományos eredmények disszeminációja az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-12-0050


Tudományos Road Show

Az Eszterházy Károly Főiskola beiskolázási kampányának egyik legfontosabb eleme a Road Show.


 Tudományos Road Show

 

 

A Tudományos Road Show alkalmával a főiskola képviselői 205 középfokú oktatási intézménybe jutottak el közvetlenül a 2015-ös felsőoktatási felvételi eljárás időszakában. AZ időzítés nem volt véletlenszerű, hiszen a legfontosabb cél, hogy az érdeklődést felkeltsük az Eszterházy Károly Főiskola meghirdetett képzéseivel kapcsolatban. Ezeken az alkalmakon egy 45 perces tájékoztató előadás során az Eszterházy Károly Főiskola tanszékeinek/intézeteinek szaktudományonként alap- és alkalmazott kutatási eredményeinek bemutatásával népszerűsítették a főiskolát és igyekeztek minél több tehetséges fiatalt a tudományos tevékenység felé orientálni.
A felsőoktatás rendszerének, a felvételi eljárás menetének általános információit követően a elsősorban élelmiszer-tudományi és természettudományi alkalmazott kutatásokat, az ezekkel kapcsolatos technológiatranszfer eredményességét, a pedagógus-, tanárképzéssel és a neveléstudománnyal kapcsolatos alkalmazott kutatások tapasztalatai közvetlen formában engednek betekintést a intézmény életébe.
Az intézményi képzési struktúrának megfelelően karonként 1-1 kutatócsoport eredményeiről esett szó bővebben, a kapcsolatfelvétel során jelzett egyedi igények felmerülésekor képzési területenként specifikusabban.
A bölcsészettudományi képzési területen a 2013 végén alakult a Dualizmus kori magyar parlamentarizmus történeti kutatócsoport eredményeinek, módszereinek ismertetésével ébresztették fel a fiatalok kíváncsiságát és mutatták be az „elvontnak" tartott bölcsész gondolkodás gyakorlatorientáltságát. A csoport kutatásának fő célja a magyar parlament történeti archontológiájának összeállítása, a parlamenti képviselők, és aktív főrendi házi tagok történeti almanachjának az elkészítése valamint a politikuscsoport prozopográfiai elemzése. A csoport tagjai történészek és közép és fiatal nemzedékét képviselő kutatók.
A Gazdaságtudományi és Társadalomtudományi Kar a gazdaságorientált képzéseinek a Regionális Gazdaságfejlesztő Kutatócsoport teremti meg a tudományos szellemi hátterét, mely egyre szélesebb szakmai alapokon a régió több gazdálkodó szervezetével kapcsolatot tartva működik.
Az Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ (ÉRPEK) célja a regionális és interregionális pedagógusképző intézmények, valamint a pedagógusképző és közoktatási intézmények közötti hálózati együttműködés feltételeinek megteremtése. Tevékenységük, eredményeik a pedagógus életpályamodell népszerűsítéshez megfelelő tudományos hátteret biztosít.
Egerfood Regionális Tudásközpont, mely az ország meghatározó szakmaspecifikus klaszterközpontjaként működik az élelmiszer-tudományok (tej, bor, hal, gomba stb. területeken), élelmiszer-biztonsági technológiák és a bioanalitika vonatkozásában. Innovációs tevékenységei fókuszában alkalmazásorientált élelmiszer-analitikai, élelmiszer-biztonsági és technológiai fejlesztések állnak. E helyi sajátságokból adódóan a borkultúra és a szőlész-borász szakma iránti érdeklődés felkeltésére nyílt lehetőség!
A tudományos eredmények és a képzési portfólió ismertetése mellett, az életkori sajátságok figyelembe vétele miatt az előadásokban szerephez jutott a hallgatói élet, a különböző támogatási formák és ösztöndíjak bemutatása is.
Az eredményességet jól tükrözi, hogy az EKF előadóit valamennyi helyen nagyon szívesen fogadták, és megkeresésünkre a következő felvételi eljárásban is számítanak. Külön öröm, hogy az Eszterházy Tehetséggondozó Program révén 23 középiskolával együttműködési megállapodás is született, ahol a középiskolák vállalták, hogy a Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok elérését (az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közegébe való betekintést) évről-évre lehetővé teszik.


< Vissza